E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP

Úvod  »  Ukázka ZDARMA  »  Verbální myšlení

Verbální myšlení

Kompletní přístup k otázkám je umožněno jen registrovaným a aktivovaným uživatelům. Více informací zde

Z nabízených možností označte tu, která nejlépe odpovídá významovému vztahu trojice slov:

veselý : smutný : zoufalý

vyškrtnout odpověď a) 
suchý : mokrý : promočený
vyškrtnout odpověď b) 
nesnadný : obtížný : neřešitelný
vyškrtnout odpověď c) 
smělý : drzý : nestoudný
vyškrtnout odpověď d) 
zlostný : vzteklý : klidný
vyškrtnout odpověď e) 
ostrov : poloostrov : pevnina

První krok, který je třeba udělat, abychom vyřešili tento příklad, je rozebrat si významové vztahy v rámci zadané trojice slov:

veselý : smutný : zoufalý

V této trojici slov můžeme rozlišit dva vztahy.

  1. Vztah mezi slovy veselý : smutný. Veselý je označení určitého stavu, jehož opakem je slovo smutný. Z toho vyplývá, že na prvním místě je slovo označující určitý stav. Na druhém místě je slovo, které má opačný význam, než slovo na prvním místě.
  2. Vztah mezi slovy smutný : zoufalý. Smutný je označení určitého stavu, zoufalý pak označuje vyšší stupeň tohoto stavu (zoufalý je vyšší stupeň než smutný). Z toho vyplývá, že na třetím místě je slovo, které je vystupňovanou podobou slova na druhém místě.

Nyní tyto poznatky aplikujme na nabízené trojice slov a) až e). Použijme vylučovací metodu.

  1. Jako první můžeme rovnou vyloučit možnost e), protože žádné ze slov ostrov : poloostrov : pevnina neoznačuje nějaký stav.
  2. Dále aplikujeme poznatek o tom, že druhé slovo označuje opačný stav (je opačného významu) než slovo první. Takto můžeme vyřadit možnost b) (obtížnýnemá opačný význam než nesnadný, pouze další stupeň slova nesnadný), ze stejného důvodu můžeme vyřadit i možnost c) a).
  3. Zbyla nám pouze jediná možnost a), která tudíž logicky musí být správná.

Jen pro úplnost aplikujme získané poznatky na možnost a) a potvrďme tak její správnost.

 

suchý : mokrý : promočený
Druhé slovo (mokrý) má opačný význam, než slovo první (suchý). Třetí slovo (promočený) je vystupňovanou podobou druhého slova (mokrý).

 

Správná odpověď je tedy a) suchý : mokrý : promočený.

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

Copyright © 2007-2018 E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP | info@tsp-brno.cz