E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP
Úvod  »  TSP 2011  »  Prostorová představivost

Prostorová představivost

Prostorová představivost je schopnost vybavit si trojrozměrné předměty v prostoru, uvědomit si jejich polohu vůči jiným předmětům v tomto prostoru. Dále ji také můžeme chápat jako schopnost představit si konkrétní trojrozměrný předmět v jiné poloze, než ve které jej skutečně vidíme. Také se může jednat o schopnost představit si trojrozměrný předmět na základě jeho slovního popisu apod. Jak vidíte, pod pojmem „prostorová představivost“ si můžeme vybavit celou řadu intelektových schopností.

Každý člověk má pochopitelně prostorovou představivost jinak vyvinutou. Jak velkou má člověk prostorovou představivost, závisí do značné míry na geneticky podmíněných a vrozených vlohách. To ovšem neznamená, že ji není možno rozvíjet. K největšímu rozvoji prostorové představivosti samozřejmě dochází v raném věku, ale odborníci se shodují, že prostorovou představivost je možno rozvíjet i v dospělosti.

Nespokojte se proto s alibistickým konstatováním „já na to nemám buňky“, a začněte raději na své prostorové představivosti pořádně pracovat. K tomu Vám pomohou také následující úlohy.

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

Copyright © 2007-2018 E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP | info@tsp-brno.cz