E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP
Úvod  »  TSP 2013  »  Verbání myšlení  »  Práce s texty 2013

Práce s texty 2013

V tomto případě se jedná o úlohy se společným zadáním. Je zadán společný text a následuje vždy pět úlohy vztahujících se k tomuto textu.

Doporučujeme si nejprve pozorně přečíst zadaný text a teprve potom přistoupit k řešení jednotlivých úloh. Čím pozorněji si text poprvé přečtete, tím méně se k němu budete muset vracet a ušetříte tím spoustu času.

U všech úloh je velmi důležité, abyste při jejich řešení brali v potaz také kontext celého úryvku a nikoli pouze jedné věty.

Jde o klasické úlohy, kdy musíte rozhodnout o tom, které slovo se nejméně nebo nejvíce hodí na vynechané místo v textu, nebo nahradit slovo v textu slovem, které je mu významově nejbližší nebo jeho antonymem.

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

Copyright © 2007-2018 E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP | info@tsp-brno.cz