E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP
Úvod  »  TSP 2011  »  Verbální myšlení  »  Práce s textem

Práce s textem

Jedná se o úlohy se společným zadáním. Je zadán společný text a následují čtyři úlohy vztahující se k tomuto textu.

Doporučujeme si nejprve pozorně přečíst zadaný text a teprve potom přistoupit k řešení jednotlivých úloh. Čím pozorněji si text poprvé přečtete, tím méně se k němu budete muset vracet a ušetříte tím spoustu času.

Vaším úkolem bude doplnit na vynechané místo v textu jedno z nabízených slov. U těchto úloh je velmi důležité zvažovat možnosti v kontextu celého úryvku a nikoli pouze jedné věty, do které máte slovo doplnit.

Dalším úkolem bude nalézt v textu tzv. pleonazmus. Co to pleonazmus je, se dočtete v zadání úlohy. Pozorně si toto zadání přečtěte, nejedená se o složité úlohy, ale je třeba správně pochopit zadání.

Vaším úkolem bude také nahradit cizí slovo vyskytující se v textu některým z nabízených slov. Zde je opět důležité brát v úvahu kontext, ve kterém se slovo v textu nachází. Taktéž je nutné znát význam daného slova.

Posledním Vaším úkolem bude nalézt v textu gramatickou chybu. V textu se vždy nachází slovo, které je napsáno gramaticky chybně. Tato úloha je zaměřená jednak na Vaši znalost gramatiky, jednak na Váš jazykový cit, ale také na Vaši pečlivost a pozornost při čtení textu.

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

Copyright © 2007-2018 E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP | info@tsp-brno.cz