E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP

Úvod  »  Ukázka ZDARMA  »  Analytické myšlení

Analytické myšlení

Kompletní přístup k otázkám je umožněno jen registrovaným a aktivovaným uživatelům. Více informací zde
Z níže uvedených možností určete právě ten jediný výrok, který z daných výroků vyplývá (je logicky korektní ho z nich odvodit):

Jestliže je to prodejné, tak to není plastické.
Jestliže to není plastické, tak je to oblíbené.
vyškrtnout odpověď a) 
Není to prodejné nebo to není oblíbené.
vyškrtnout odpověď b) 
Jestliže je to prodejné, tak to není oblíbené.
vyškrtnout odpověď c) 
Jestliže je to oblíbené, tak je to prodejné.
vyškrtnout odpověď d) 
Je to oblíbené nebo je to prodejné.
vyškrtnout odpověď e) 
Jestliže je to prodejné, tak je to oblíbené.

Složené výroky v zadání jsou implikace. O nich víme z textu Základy výrokové logiky, že jsou pravdivé ve třech případech (AB = 11; 01; 00) a v jednom případě nepravdivé (AB = 10) a toho právě využijeme. Vyjádříme si z jednotlivých výroků jejich nepravdivé varianty a zaznačíme je do Vennova diagramu, zjistíme tak které kombinace tří výše zmíněných atributů (prodejné, oblíbené, plastické) nemohou existovat.


Výrok 1:    Jestliže je to prodejné, tak to není plastické.

tab11

Do Vennova diagramu zaznačíme, že neexistuje nic prodejného a plastického zároveň.


Výrok 2:    Jestliže to není plastické, tak je to oblíbené.

tab12

Do Vennova diagramu zaznačíme, že neexistuje nic neplastického neoblíbeného.

 

Vennův diagram:

(použité barvy odpovídají faktům, které jsme zjistili z jednotlivých barevně označených výroků)

K1

Takto získaný Vennův diagram, zobrazující barevně oblasti, které nemohou nastat, použijeme pro posouzení jednotlivých nabízených možností a jejich správnosti.

Pro každou variantu odpovědi a) - e) se pokusíme ve Vennově diagramu najít takový prvek, který ji zneplatní, tzn. poukáže na fakt, že není správná. Odpověď, u které se nám to nepovede, bude nakonec správnou odpovědí, kterou hledáme:

K1X1

a) Není to prodejné nebo to není oblíbené. (disjunkce)
Prvek A1 ukazuje něco co je prodejné; prvek A2 ukazuje něco oblíbeného. Tvrzení neplatí.

b) Jestliže je to prodejné, tak to není oblíbené. (implikace)
Prvek B ukazuje něco co je prodejné a zároveň oblíbené. Tvrzení neplatí.

c) Jestliže je to oblíbené, tak je to prodejné. (implikace)
Prvek C ukazuje něco oblíbeného a zároveň neprodejného. Tvrzení neplatí.

d) Je to oblíbené nebo je to prodejné. (disjunkce)
Prvek D1 ukazuje něco, co není oblíbené; Prvek D2 ukazuje něco, co není prodejné. Tvrzení neplatí.

e) Jestliže je to prodejné, tak je to oblíbené. (implikace)
Ve Vennově diagramu nelze nalézt nic, co by bylo prodejné a neoblíbené. Vše, co je prodejné, je zároveň oblíbené. Tvrzení platí = je správné.

 

Správná odpověď je e).
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

Copyright © 2007-2018 E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP | info@tsp-brno.cz